BRANDSPJÄLL  TAKHUVAR  STÄLLDON  VAV  YTTERVÄGGSGALLER  LJUDDÄMPARE  SPJÄLL  DON

Skicka denna sida med epost
Ange ditt namn:   Ange en mailadress:   Ev. projektnamn: Skicka
1 Luftflöde:
 l/s
 m3/h

2 Typ:
Avluft   Uteluft
Kombihuv

3 Takhuv:


4 Storlek:


4 Tryckfall:
Fr.o.m   T.o.m 


TAKHUVAR
 
Dimensio hjälper dig välja rätt takhuv. Följ stegen nedan för att få fram tryckfall, hastighet, takgenomföring m.m. Du kan dimensionera på storlek eller tryckfall.

1. Ange luftflöde i l/s eller m3/h
2. Välj typ Avluftshuv, Uteluftshuv eller Kombihuv.
3. Välj önskad huv
4. Välj storlek eller ange tryckfallsintervall

Du kan klicka på en huv nedan för att välja den!


BORÅS 033 - 23 67 80     STOCKHOLM 08 - 54 55 12 70

www.bevent-rasch.se     info.boras@bevent-rasch.se

Resultat med reservation för eventuella fel